"Jugoslovensko državno ujedinjenje 1918. plod je dugog istorijskog razvoja,  koji prethodno neprekidno traje duže od jednog veka ... "

„Stvaranje Jugoslavije 1790-1918“  Milorad Ekmečić

O državotvornom duhu Južnih Slovena

O državnim Idejama Južnih Slovena 

"Najstarije državne tvorevine Južnih Slovena bile su perifernog i defanzivnog karaktera. Politički pritisak i strani kulturni uticaji izazvali su prirodnom reakcijom otvrđivanje etničke epiderme na dodirnoj površini..."

O kulturnim zonama Jugoslavije

Jugoslovenska nacija

Vladimir Dvorniković
„Borba ideja“

O Crnoj Gori i Boki Kotorskoj   Vuk Stefanović Karadžić

Titova poslednja ispovijest  Vjenceslav Cenčić

U čast španskih boraca(pdf)

Ko je bio Franjo Rudelić ?  „Pobegli od smrti“ Momčilo Marić (latinica, ћирилица